موقعیت شما: بیوگرافی
   
 

 

 

 
 
 
بيوگرافي
 

اينجانب مهندس مجيد كفائي كارشناس ارشد كامپيوتر ومدرس دانشگاههاي اصفهان

سوابق کاری:

مدیریت گروه نرم افزار در دانشگاه سپاهان

تدریس دردانشگاه آزاد خوراسگان ودانشگاه آزاد نجف آباد

تدریس دردانشگاه غیر انتفایی شهید اشرفی و دانشگاه غیر انتفایی سنایی و سپاهان

تدریس دردانشگاه های علمی کاربردی

تدریس در مرکز آموزش کامپیوتر شهرداری اصفهان

تدریس در مرکز آموزش مدیریت صنعتی

تدریس در آموزشگاههای کنکور(کاویان عمادی ,دانش پژوهان,کیمیاگران,صدرا(پویندگان))

 

دروس تدریس شده در دانشگاه ها:

مفاهیم سیستم عامل

 ذخیره و بازیابی اطلاعات

شبکه های کامپیوتری

پایگاه داده ها

مهندسی اینترنت

زبان تخصصی

ساختمان داده ها

مهندسی نرم افزار

مدارمنطقی

زبان برنامه نویسی C

طراحی الگوریتم

 

زبان های خارجی:

  انگلیسی

آلمانی

فرانسه

اتحادیه