موقعیت شما: کلاس کنکور
   
 

 

 

 
 
 
کلاس کنکور
 

تعدادی کلاس کنکوربرای مقطع کاردانی به کارشناسی  و کارشناسی ارشد با ظرفیت محدود ، تعداد جلسات بالاوقیمت مناسب  توسط اینجانب تشکیل می گردد.نام دروسی که برای این مقاطع ارائه می شود به شرح زیر است .جهت آگاهی بیشتر ازطریق Email اینجانب با من تماس بگیرید.classkonkur@yahoo.com

 

ویژگیهای این کلاس ها   

 

1- هزینه این کلاس ها بسیار پایین تر از هزینه کلاسها در آموزشگاه ها میباشد

2- تعداد جلسات این کلاس ها بیشتر از کلاسهای آموزشگاه ها میباشد

3-  در این کلاسها جزوات مخصوص کنکور به همراه تست در اختیار دانشجویان قرار می گیرد بطوریکه دانشجویان نیازی به خواندن کتابهای دیگر نخواهند داشت.

4-مباحث هر یک از دروس از پایه تدریس میشود(نیاز به پیش زمینه قبلی نیست) و نمونه تستهای سالهای اخیر کنکور های مختلف در کنار تدریس مباحث درسی با دانشجویان کار میشود

5-این کلاس ها پیش نیاز بعضی از دروس ، در دوره کارشناسی میباشد و در فهم دروس کارشناسی به دانشجویان کمک می کند  

 

نام دروسی که برای کنکور کاردانی به کارشناسی ارائه می شود(3 درس اول در این کنکور دارای ضریب 5 هستند):

ساختمان داده ها

ذخیره و بازیابی اطلاعات

سیستم های عامل

مدار منطقی

نام دروسی که برای کنکور  کارشناسی  ارشد ارائه می شود

سیستم عامل

پایگاه داده

اتحادیه  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

همیشه رفتن رسیدن نیست،اما برای رسیدن چاره ای جز رفتن نیست.